Website informatie

Campert, Saskia


Naam:

Campert, Saskia

Omschrijving:

Freelance notulist en tekstschrijver. Drietalig: Nederlands, Frans en Engels.

Beschrijving van de website:

Tekstschrijver en notulist in Nederlands, Frans en Engels.

Samenvatting:

              Mr Saskia CampertFreelance tekstschrijver / notulistRichard Holstraat 191
2551 HR Den Haag
Tel. 070 4480 576 / 0626 056 163
Teksten Vergaderservice Laat een externe tekstschrijver uw publicaties en mailings nieuw leven inblazen. Een frisse blik geeft nieuwe ideeën en maakt uw (web)teksten weer boeiend en wervend. Ruime ervaring met commerciële en juridische teksten.
Ook inhoudelijke ondersteuning bij het maken van rapporten, beleidsplannen en jaarverslagen mogelijk.
Kies voor onafhankelijke, snelle en professionele verslaglegging vanNederlandstalige en Engelstalige vergaderingen, congressen,hoorzittingen. Zowel samenvattende als uitgebreide verslagleggingmogelijk.
Ook inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van uw congres/conferentie kan worden geboden. Heldere creatieve tekstvoorstellen op korte termijn per e-mail aangeleverd. Aanlevering van verslagen op korte termijn via de e-mail. Op de

Extra tekst >>