Website informatie

Stichting Bouw Research


Naam:

Stichting Bouw Research

Omschrijving:

Stichting Bouwresearch (SBR) is een kennisinstituut dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, verspreiden en promoten van kennis naar alle geledingen van de bouw. De website geeft informatie over alle SBR publicaties

Beschrijving van de website:

Welkom bij SBR online. Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) is een kennisinstituut dat namens de bedrijfstak Bouw is belast met het ontwikkelen, verspreiden en promoten van kennis naar alle geledingen van de bedrijfstak (B & U sector).Welkom bij SBR online. Stichting Bouwresearch (SBR) is een kennisinstituut dat namens de bedrijfstak Bouw is belast met het ontwikkelen, verspreiden en promoten van kennis naar alle geledingen van de bedrijfstak (B & U sector).

Samenvatting:
Zoek op sbr.nl       Zoek in producten            Bron van kennis en informatie over bouwen Architect, aannemer, constructeur of toeleverancier, allemaal zijn ze gebaat bij gemakkelijk toegankelijke informatie over technieken en regels in de bouw. SBR verzamelt kennis en informatie die bouwpartners nodig hebben in hun dagelijks werk. Theoretisch goed onderbouwd en praktisch toepasbaar. In overzichtelijke rapporten, handboeken en informatiebladen, op cd-rom en internet en tijdens studiebijeenkomsten.
NieuwsAgendaPub

Extra tekst >>